Galileoju.com

tips om økonomi

Category: Forbrukslån

Kvitt deg med gjeldsanmerkningene før du tar opp forbrukslån

De fleste lånetilbydere krever at du ikke har noen betalingsanmerkninger for at du skal få innvilget et lån, men noen få banker tilbyr også lån til dem med betalingsanmerkninger, men det kan bli en kostbar affære.

Renten på forbrukslån settes individuelt

Når bankene beregner hvilken nominell rente de ønsker å tilby på et forbrukslån, gjøres dette individuelt fra kunde til kunde, basert på opplysningene kunden oppgir i lånesøknaden og kredittscoren til kunden. Er du registrert med en eller flere betalingsanmerkninger, vil dette drastisk forringe din kredittscore, så skulle du greie å finne en bank som er villig til å yte deg et usikret lån på tross av dine betalingsanmerkninger, så vil dette bli til bankens absolutt dårligste rente, og lånet vil derfor bli svært kostbart.

Slik blir du kvitt en betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning kan tidligst registreres 30 dager etter at det er tatt rettslige skritt i en sak. Det vil i praksis si 30 dager etter at inkassobyrået har sendt saken videre til forliksrådet eller namsmannen. En betalingsanmerkning blir stående frem til hele beløpet, inkludert påløpte inkassogebyrer og renter er gjort opp. Når saken er betalt i sin helhet, vil inkassoselskapet automatisk ta kontakt med kredittbyrået og be dem slette betalingsanmerkningen. Det vil med andre ord si at så lenge saken er gjort opp, så slettes alle spor etter anmerkningen på saken, så hvis du tidligere har hatt betalingsanmerkninger, men har gjort opp for deg, så vil dette ikke ha noen negativ innflytelse på dine muligheter for å få innvilget et nytt lån.

Hvis du opplever at en betalingsanmerkning henger ved, på tross av at du mener at du er ferdig med saken og har betalt det du skal, må du kontakte den instansen som har ilagt betalingsanmerkningen. Dette vil normalt være et inkassoselskap, men i noen tilfeller kan det også være det offentlige, da normalt Statens Innkrevingssentral.

Slik sjekker du om du har betalingsanmerkninger

Hvis du er usikker på om du står registrert med betalingsanmerkninger, kan det være lurt å sjekke dette før du søker om lån. De største kredittopplysningsbyråene i Norge tilbyr enkle online-tjenester der du helt gratis kan hente ut all registrert informasjon om deg selv. De to største er Soliditet (krever at du har et mobilnummer registrert på deg selv) og Experian (krever BankID). Det er bare informasjon om registrerte betalingsanmerkninger på deg selv du kan få utlevert gratis. Ønsker du en full kredittvurdering, inkludert en kredittscore, er dette noe du må betale en mindre avgift for.

Fem tips for å få beste rente på forbrukslånet

Forbrukslån er en forholdsvis dyr lånetype med høy rente, men heldigvis er det noen enkle grep du kan ta, for å redusere renten og dermed få et rimeligere lån.

Sammenlign flere lån

Det er en mengde banker som tilbyr usikrede forbrukslån på det norske markedet, og betingelsene på lånene varierer ganske mye. Før du bestemmer deg for hvilket lån du ønsker å gå for, er det derfor viktig å sjekke markedet nøye og sammenligne flere lån. Klikk her for å se eksempel på en oversikt.

Når du ser på forbrukslån vil du se at det nevnes to renter, den nominelle renten og den effektive renten, der sistnevnte er betydelig høyere. Den nominelle renten er rentesatsen du betaler for å låne pengene og i dagens marked ligger denne normalt på rundt 7-12% for usikrede forbrukslån. Men rentekostnaden er langt fra den eneste kostnaden på et forbrukslån, i tillegg krever banken et etableringsgebyr når lånet opprettes og de fleste banker krever også et månedlig termingebyr, normalt i størrelsesordenen 30-50kr. Den effektive renten inkluderer alle disse gebyrene og gir dermed et mye mer nøyaktig inntrykk av hva lånet faktisk vil koste deg. Når du sammenligner lån fra flere banker, er det derfor viktig å fokusere på den effektive renten og ikke den nominelle renten. Et lån med en lav nominell rente men et høyt termingebyr kan fort vise seg å ha en høyere effektiv rente, enn et lån med en høyere nominell rente men intet eller bare et lite månedlig termingebyr.

De aller fleste bankene som tilbyr forbrukslån i Norge, fastsetter renten på lånet individuelt, ut fra kundens økonomiske situasjon. Når du sjekker betingelsene for et lån vil du derfor ofte se at det nevnes en nominell rente «fra» og «til». Med mindre du har en svært solid økonomi og en høy årsinntekt, vil du neppe oppnå den laveste renten banken annonserer med, så for å ha et skikkelig sammenligningsgrunnlag når du skal finne det billigste lånet, er du nødt til å be om et tilbud på lån fra banken. Dette er heldigvis helt uforpliktende og koster ingenting. Hvis du ikke er fornøyd med tilbudet eller du finner et annet lån som er rimeligere, forkaster du bare tilbudet.

Bruk en lånemegler

Når du henter inn tilbud på forbrukslån for å finne rimeligste lån, kan du selvsagt kontakte hver enkel bank, men dette er tidkrevende da du må sende inn en lånesøknad til mange forskjellige banker. Et alternativ kan være å benytte en lånemegler som på dine vegne søker om lån i flere banker. Du sender ganske enkelt en lånesøknaden til megleren, og de sender den videre til de bankene der de mener du vil oppnå det beste tilbudet. Etterhvert som bankene har behandlet din søknad, vil du motta lånetilbud på epost, og du kan i ro og mak gå igjennom disse og plukke ut det lånet som er best for deg og din situasjon.

Det er gratis og helt uforpliktende å benytte en lånemegler. Det er ikke noe krav om at du må takke ja til ett av tilbudene du mottar. Samtidig er det begrenset hvor mange banker hver lånemegler samarbeider med, så det er ikke noe i veien for å benytte flere lånemeglere for på denne måten å nå ut til ennå flere banker og dermed få flere lånetilbud.

Send banken mer informasjon

De fleste banker behandler lånesøknader om forbrukslån mer eller mindre automatisk, uten mye menneskelig innblanding. Renten du blir tilbudt på lånet ditt blir beregnet ut fra opplysningene du oppgir i lånesøknaden og din poengsum når banken foretar en kredittvurdering av deg. Dette gir imidlertid ikke alltid et helt korrekt bilde av din faktiske økonomiske situasjon. Du kan for eksempel ha hatt mye lavere inntekt de siste årene, men for noen måneder siden skiftet jobb og gått betraktelig opp i månedlig inntekt. I et slikt tilfelle kan det lønne seg å sende dine seneste lønnsslipper til banken, da dette i mange tilfeller kan resultere i en noe lavere nominell rente på lånet.

Få en medlåntaker

Renten på forbrukslånet ditt blir fastsatt ut fra en risikovurdering banken gjør. Siden et forbrukslån er usikret, har banken ingen pant i eiendom, bil eller andre verdier du har, og de har derfor få muligheter for å drive inn lånet hvis du ikke betaler avdragene som du skal. Når banken behandler din lånesøknad beregner de den statistiske sjansen for at du ikke kommer til å betale tilbake lånet, og ut fra dette tilbyr de deg en rente. Hvis du får en medlåntaker på lånet vil det plutselig være to personer som er juridisk ansvarlige for at lånet blir betalt tilbake, og den statistiske sjansen for at banken mister sine penger, blir derfor betydelig mindre. I de fleste tilfeller vil det å få en medlåntaker på lånet derfor resultere i en lavere nominell rente.

Refinansiere lånet

Styringsrenten fra Norges Bank er historisk lav om dagen, og dette gjenspeiles selvsagt også i den nominelle renten på forbrukslån. Sitter du med et forbrukslån som er noen år gammel og som kanskje har en høyere rente, kan det være penger å spare på å refinansiere lånet. Flere banker tilbyr i dag egne refinansieringslån, der banken tar seg av alt det praktiske med å innløse det tidligere lånet.

Har du flere mindre forbrukslån, vil du i de aller fleste tilfeller kunne spare mye ved å refinansiere disse i et større forbrukslån. Dette fordi et stort lån som regel har en noe lavere nominell rente enn et mindre lån. I tillegg vil du selvsagt spare på gebyrene, da du bare får ett lån å betale ned på, frem for flere smålån.